12.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 9/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2012 – Phonebook of the World proti UUNT – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Zadeva T-589/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Besedna znamka Skupnosti PAGINE GIALLE - Absolutni razlog za zavrnitev - Razlikovalni učinek - Neobstoj opisnosti - Neobstoj znakov ali označb, ki so postali običajni - Člen 7(1), od (b) do (d), Uredbe (ES) št. 207/2009 - Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo - Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2013/C 9/64

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Phonebook of the World (Pariz, Francija) (zastopnik: A. Bertrand, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italija) (zastopnik: F. Jacobacci, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. avgusta 2011 (zadeva R 1541/2010-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Phonebook of the World in Seat Pagine Gialle SpA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Phonebook of the World se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 32, 4.2.2012.