12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 9/36


Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2012 — Phonebook of the World/OAPI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Cauza T-589/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală PAGINE GIALLE - Motive absolute de refuz - Caracter distinctiv - Lipsa caracterului descriptiv - Lipsa semnelor sau a indicațiilor devenite uzuale - Articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Caracter distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009)

2013/C 9/64

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Phonebook of the World (Paris, Franța) (reprezentant: A. Bertrand, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italia) (reprezentant: F. Jacobacci, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 4 august 2011 (cauza R 1541/2010-2) privind o procedură de declarare a nulității între Phonebook of the World și Seat Pagine Gialle SpA

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Phonebook of the World la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 32, 4.2.2012.