12.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/36


Arrest van het Gerecht van 20 november 2012 — Phonebook of the World/BHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Zaak T-589/11) (1)

(Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk PAGINE GIALLE - Absolute weigeringsgronden - Onderscheidend vermogen - Geen beschrijvend karakter - Geen tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden - Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009)

2013/C 9/64

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Phonebook of the World (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Bertrand, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Bullock, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Seat Pagine Gialle SpA (Milaan, Italië) (vertegenwoordiger: F. Jacobacci, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 4 augustus 2011 (zaak R 1541/2010-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Phonebook of the World en Seat Pagine Gialle SpA

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Phonebook of the World wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 32 van 4.2.2012.