12.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/36


2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Phonebook of the World prieš VRDT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Byla T-589/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas PAGINE GIALLE - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamasis požymis - Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas - Bendriniais tapusių žymenų ir nuorodų nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b–d punktai - Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)

2013/C 9/64

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Phonebook of the World (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato A. Bertrand

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Seat Pagine Gialle SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokato F. Jacobacci

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. rugpjūčio 4 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1541/2010-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Phonebook of the World ir Seat Pagine Gialle SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Phonebook of the World bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2012 2 4.