12.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 9/36


Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta otsus — Phonebook of the World versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Kohtuasi T-589/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk PAGINE GIALLE - Absoluutsed keeldumispõhjused - Eristusvõime - Kirjeldavuse puudumine - Tavapärasteks muutunud märkide või tähiste puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b-d - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

2013/C 9/64

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Phonebook of the World (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Bertrand)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Seat Pagine Gialle SpA (Milan, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Jacobacci)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4. augusti 2011. aasta otsuse (asi R 1541/2010-2) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Phonebook of the World ja Seat Pagine Gialle SpA vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Phonebook of the World-ilt.


(1)  ELT C 32, 4.2.2012.