7.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/25


Beroep ingesteld op 14 maart 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/BHIM — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Zaak T-154/11)

2011/C 139/47

Taal van het verzoekschrift: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italië) (vertegenwoordiger: A. Rizzoli, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italië)

Conclusies

het onderhavige beroep met bijgevoegde stukken ontvankelijk verklaren;

de beslissing van de kamer van beroep (punten 1, 2 en 3 van het dispositief) vernietigen voor zover daarin het beroep wordt ingewilligd, de oppositie wordt toegewezen en de inschrijvingsaanvraag geheel wordt afgewezen en verzoekster wordt verwezen in de kosten die de opposant in de oppositie- en de beroepsprocedure heeft gemaakt, en

het Bureau verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat het woordelement „RIPASSA ZENATO” bevat (gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5 877 865) voor waren van klasse 33

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Oppositiemerk of -teken: Italiaans woordmerk „RIPASSO” (nr. 682 213) voor waren van klasse 33

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van de oppositie en gehele afwijzing van de inschrijvingsaanvraag

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.