7.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 139/25


2011. március 14-én benyújtott kereset — Zenato Azienda Vitivinicola kontra OHIM — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(T-154/11. sz. ügy)

2011/C 139/47

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Olaszország) (képviselő: A. Rizzoli ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

A jelen keresetet a vonatkozó mellékletekkel egyetemben nyilvánítsa elfogadhatónak;

helyezze hatályon kívül a fellebbezési tanács határozatát (a rendelkező rész 1., 2. és 3. pontja) azon részében, amelyben a fellebbezésnek helyt ad, a felszólalásnak helyt ad és teljes egészében elutasítja a lajstromozás iránti kérelmet, a felperest kötelezi a felszólaló részéről a felszólalási és fellebbezési eljárásban felmerült költségek viselésére;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „RIPASSA ZENATO” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy (5 877 865. sz. védjegybejelentés) a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A (682 213. sz.) „RIPASSO” olasz szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a felszólalásnak helyt adott és a lajstromozás iránti kérelmet teljes egészében elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja.