6.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 273/13


Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) z dne 12. avgusta 2004 v zadevi 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Zadeva C-368/04)

(2004/C 273/26)

Verwaltungsgericht Wien je s sklepom z dne 12. avgusta 2004 v zadevi 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, ki ga je sodno tajništvo prejelo dne 24. avgusta 2004, Sodišču Evropskih skupnosti predložil predlog za sprejem predhodne odločbe.

Verwaltungsgericht Wien predlaga Sodišču, da odloči o naslednjih vprašanjih:

1.

Ali prepoved izvajanja ukrepov iz člena 88(3) ES nasprotuje uporabi nacionalne zakonske določbe, ki podjetja, pri katerih proizvodnja blaga ni izkazana kot primarna dejavnost, izključuje od povračila energetskega davka in mora zato biti opredeljena kot državna pomoč v smislu člena 87 ES, vendar o kateri pred nacionalnim začetkom veljavnosti pravil Komisija ni bila obveščena, celo kjer je Komisija v skladu s členom 87(3) ES ugotovila, da je ukrep združljiv s skupnim trgom za neko preteklo obdobje in se vloga za povračilo nanaša na davke plačljive v tem obdobju?

2.

V primeru pozitivnega odgovora na prvo vprašanje:

Ali v takšnem primeru prepoved izvajanja ukrepov zahteva povračilo tudi v primerih, kjer so bile vloge storitvenih podjetij vložene po sprejetju odločbe Komisije za ocenjevalna obdobja pred tem datumom?