6.11.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 273/13


Verwaltungsgerichtshofin/Itävalta 12.8.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H & CO KG vastaan 1) Finanzamt Innsbruck 2) Finanzamt Liezen 3) Finanzamt Villach

(Asia C-368/04)

(2004/C 273/26)

Verwaltungsgerichtshofin/Itävalta on pyytänyt 12.8.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 24.8.2004, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H & CO KG vastaan 1) Finanzlandesdirektion für Tirolin 2) Finanzlandesdirektion für Steiermarkin 3) Finanzdirektion für Kärntenin, seuraaviin kysymyksiin:

1.

Onko EY 88 artiklan 3 kohdan mukainen täytäntöönpanokielto esteenä myös silloin sellaisen kansallisen laissa olevan säännöksen soveltamiselle, jossa energiaveron palautuksen ulkopuolelle jätetään yritykset, joiden pääasiallinen toiminta todistettavasti ei koostu aineellisten hyödykkeiden valmistuksesta ja joka on sen takia luokiteltava EY 87 artiklassa tarkoitetuksi tueksi, mutta jota ei ollut ilmoitettu komissiolle ennen kuin säännös tuli voimaan jäsenvaltiossa, jos komissio on todennut EY 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että toimenpide soveltuu yhteismarkkinoille menneisyydessä olleen ajanjakson osalta ja korvaushakemus koskee tältä ajanjaksolta maksettavaa veroa?

2.

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Vaatiiko täytäntöönpanokielto sellaisessa tapauksessa, että vero on palautettava myös niissä tapauksissa, joissa palveluita tarjoavien yritysten hakemukset jätettiin komission päätöksen tekopäivän jälkeen tätä ajankohtaa edeltävien veron määräytymisajanjaksojen osalta?