6.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 273/13


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) με διάταξη της 12ης Αυγούστου 2004 στην υπόθεση 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH και 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG κατά 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark και 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Υπόθεση C-368/04)

(2004/C 273/26)

Με διάταξη της 24ης Ιουνίου 2004, η oπoία περιήλθε στη Γραμματεία τoυ Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 9 Ιουλίου 2004, τo Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία), στο πλαίσιο των διαφορών μεταξύ, αφενός, 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH και 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG και, αφετέρου, 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark και 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten που εκκρεμούν ενώπιόν του, ζητεί από τo Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί επί των εξής προδικαστικών ερωτημάτων:

1.

Αντιβαίνει στην απαγόρευση της χορηγήσεως νέων ενισχύσεων του άρθρου 88, παράγραφος 3, ΕΚ η εφαρμογή εθνικής νομοθετικής διατάξεως η οποία αποκλείει από την επιστροφή των φόρων επί της ενέργειας τις επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα αποδεδειγμένα δεν είναι η παραγωγή ενσώματων αγαθών και, ως εκ τούτου, πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 ΕΚ —η δε ρύθμιση αυτή δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της ισχύος της στο εσωτερικό δίκαιο— και στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπίστωσε βάσει του άρθρου 87, παράγραφος 3, ΕΚ ότι για χρονικό διάστημα του παρελθόντος το μέτρο ήταν σύμφωνο με την κοινή αγορά, οι δε αιτήσεις επιστροφής αφορούν τους φόρους που έπρεπε να καταβληθούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα;

2.

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Απαιτεί η απαγόρευση της χορηγήσεως νέων ενισχύσεων στην περίπτωση αυτή την επιστροφή των φόρων και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες υποβλήθηκαν μετά την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής και αφορούσαν προγενέστερες της εκδόσεώς της χρονικές περιόδους;