ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.176.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
5 juli 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/392/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 maj 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 647/2011 av den 4 juli 2011 om rättelse av den slovenska versionen av förordning (EU) nr 258/2010 om särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner samt om upphävande av beslut 2008/352/EG (1)

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 648/2011 av den 4 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 vad gäller tillämpningsperioden för övergångsbestämmelserna avseende villkoren för att undanta vissa djur från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG (1)

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 649/2011 av den 4 juli 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2011 av den 4 juli 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

22

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror

24

 

 

BESLUT

 

 

2011/393/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 mars 2011 om den åtgärd C 18/10 (f.d. NN 20/10) som Frankrike har genomfört till förmån för leverantörer i flygindustrin (Aero 2008) [delgivet med nr K(2011) 1378]  (1)

37

 

 

2011/394/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 juli 2011 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr K(2011) 4594]  (1)

45

 

 

2011/395/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 juli 2011 om upphävande av beslut 2006/241/EG om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar [delgivet med nr K(2011) 4642]  (1)

50

 

 

2011/396/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 juli 2011 om godkännande av ett laboratorium i Japan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet [delgivet med nr K(2011) 4595]  (1)

51

 

 

2011/397/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 21 juni 2011 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (ECB/2011/8)

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.