17.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 409/52


2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

(T-673/14. sz. ügy)

2014/C 409/73

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: A. De Stefano avvocato dello Stato, G. Palmieri meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az olasz kormány megtámadta az Európai Unió Törvényszéke előtt az Airport Handling S.p.A. társaságnak a SEA S.p.A. társaság általi létrehozásáról szóló, 2014. július 9-i C (2014) 4537 bizottsági határozatot (az értesítés 2014. július 10-én történt).

Ezen intézkedésében az Európai Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indított az Olasz Köztársasággal szemben, előzetesen megállapítva, hogy:

az Airport Handling S.p.A. társaságnak a SEA S.p.A. társaság általi létrehozása, és az ebből eredő 25 millió € értékű tőkejuttatás a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősül;

az Airport Handling S.p.A. társaság a SEA S.p.A. társaság jogutódjának tekinthető, amely ily módon továbbra is kedvezményezettje marad az e társaság által kapott, és a 2012. december 19-i C (2012) végleges határozat tárgyát képező támogatásoknak, ami azzal a következménnyel jár, hogy az Airport Handling S.p.A. társaság a SEA S.p.A. társaság jogutódja az e támogatások visszafizetésére vonatkozó kötelezettség tekintetében is.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a jóhiszemű együttműködés elvének megsértésére és az 1999. március 22-i 659/EK rendelet 10. és 13. cikkének megsértésére alapított jogalap

A megtámadott határozat úgy került elfogadásra, hogy nem vették figyelembe az olasz hatóságok által a vizsgálatot megelőző szakaszban szolgáltatott bizonyítékokat, megsértve a Bíróság által többször kimondott azon elvet, miszerint a Bizottság és a tagállamok kötelesek jóhiszeműen együttműködni azon nehézségek leküzdése érdekében, amelyek valamely állami támogatás visszatéríttetéséről szóló határozat végrehajtása során merülnek fel.

2.

A második, a gondosság és a közigazgatási eljárások pártatlansága elvének megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

A Bizottság nem a kellő gondossággal vizsgálta meg az olasz hatóságok által a vizsgálatot megelőző szakaszban szolgáltatott információkat, és ily módon a megtámadott határozatot téves tényállásra alapozta.

3.

A harmadik, az óvatosság és a közigazgatási eljárások arányossága elvének megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

A megtámadott határozat megsértette ezeket az elveket, amelyek a Bizottságot arra kötelezték, hogy megvárja legalább a 2012. december 19-i C (2012) végleges határozat megtámadásáról hozandó elsőfokú ítéletet, ily módon tehát túl korán avatkozott be egy, az indulás szakaszában lévő vállalkozás tevékenységébe.

4.

A negyedik, az EUMSZ 108., 120., 145. és 146. cikk megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

A megtámadott határozat egy feltételezetten elferdített tényállás alapján azzal a hatással járt, hogy megakadályozta a SEA S.p.A.-t, hogy tevékenységet végezzen Milánó repülőterei kiszolgálásának piacán. és hogy biztosítsa e repülőterek üzemeltetői számára a szolgáltatás folyamatosságát.

5.

Az ötödik, az EUMSZ 108. cikknek a SEA Handling és az Airport Handling S.p.A. vállalkozási tevékenysége közötti feltételezett folytonosság vonatkozásában történt megsértésére és téves alkalmazására alapított jogalap

A megtámadott határozat téved, amikor azt állítja, hogy folytonosság áll fenn SEA Handling S.p.A. és az Airport Handling S.p.A. között.

6.

A hatodik, az EUMSZ 108. cikk megsértésre és téves alkalmazására alapított joglap a feltételezett támogatás olasz államnak való feltételezett felróhatósága vonatkozásában

A megtámadott határozat téved, amikor az olasz hatóságoknak rója fel a SEA S.p.A.-nak az Airport Handling S.p.A. létrehozásáról szóló határozatát és az induló tőke biztosítását.

7.

A hetedik, az EUMSZ 108. cikknek a gazdasági ésszerűség hiánya vonatkozásában történt megsértésre és téves alkalmazására alapított joglap

A megtámadott határozat téved, amikor azt állítja, hogy a SEA S.p.A.-nak az Airport Handling S.p.A. létrehozásáról szóló határozata nem felel meg a piacgazdaságban működő óvatos gazdasági szereplő magatartásának.