21.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 377/5


Recurs introdus la 15 ianuarie 2013 de către Constantin Hârsulescu împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) pronunțate la 13 noiembrie 2012 în cauza T-400/12, Hârsulescu/România

(Cauza C-78/13 P)

2013/C 377/09

Limba de procedură: româna

Părțile

Recurent: Constantin Hârsulescu (reprezentant: I. L. Cioplea, avocat)

Cealaltă parte în proces: România

Prin ordonanța din 3 octombrie 2013, Curtea de Justiție (Camera a zecea) a respins recursul și cererea de asistență judiciară.