21.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 377/5


Constantin Hârsulescu 15. jaanuaril 2013. esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. novembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-400/12: Hârsulescu versus Rumeenia

(Kohtuasi C-78/13 P)

2013/C 377/09

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Apellant: Constantin Hârsulescu (esindaja: advokaat I. L. Cioplea)

Teine menetlusosaline: Rumeenia

Euroopa Kohus (kümnes koda) jättis 3. oktoobri 2013. aasta määrusega tasuta õigusabi taotluse rahuldamata.