21.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 377/5


Kasační opravný prostředek podaný dne 15. ledna 2013 Constantin Hârsulescu proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. listopadu 2012 ve věci T-400/12, Hârsulescu v. Rumunsko

(Věc C-78/13 P)

2013/C 377/09

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Constantin Hârsulescu (zástupce: I. L. Cioplea, advokát)

Další účastník řízení: Rumunsko

Usnesením ze dne 3. října 2013 Soudní dvůr (desátý senát) zamítl kasační opravný prostředek a žádost o právní pomoc