23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/18


2013. január 4-én benyújtott kereset — Sherwin-Williams Sweden kontra OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(T-12/13. sz. ügy)

2013/C 86/30

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Svédország) (képviselő: L. Ström, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Hollandia)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2012. október 18-án az R 2085/2011-1. sz. ügyben hozott határozatát (amely megerősítette a felszólalási osztálynak B 1717142. sz., 2011. augusztus 9-i határozatát);

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Kereseti kérelmek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „ARTI” ábrás védjegy a 2. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 9017427. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 753 216. sz. Benelux és a 872 478. sz. nemzetközi „ARTITUDE” szóvédjegy a 2. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.