ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.145.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 145

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
23. mája 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
Spoločné parlamentné zhromaždenie v rámci Dohody o partnerstve uzavretej medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej
22. zasadanie sa uskutočnilo v Lomé (Togo) od 21. do 23. novembra 2011.

2012/C 145/01

Zápisnica zo zasadania v pondelok 21. novembra 2011

1

2012/C 145/02

Zápisnica zo zasadania v utorok 22. novembra 2011

5

2012/C 145/03

Zápisnica zo zasadania v stredu 23. novembra 2011

7


SK