ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.145.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 145

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
23. mai 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT
Ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide parlamentaarne ühisassamblee
Ühisassamblee 22. istungjärk toimus Lomés (Togo) 21.–23. novembril 2011.

2012/C 145/01

Esmaspäeval, 21. novembril 2011 toimunud istungi protokoll

1

2012/C 145/02

Teisipäeval, 22. novembril 2011 toimunud istungi protokoll

5

2012/C 145/03

Kolmapäeval, 23. novembril 2011 toimunud istungi protokoll

7


ET