ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.145.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 145

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
23. maj 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER
Den Blandede Parlamentariske Forsamling for partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
Den 22. samling afholdtes i Lomé (Togo) den 21.-23. november 2011.

2012/C 145/01

Protokol fra mødet den 21. november 2011

1

2012/C 145/02

Protokol fra mødet tirsdag den 22. november 2011

5

2012/C 145/03

Protokol fra mødet onsdag den 23. november 2011

7


DA