2010R0468 — SL — 27.12.2012 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 468/2010

z dne 28. maja 2010

o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov

(UL L 131, 29.5.2010, p.22)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 724/2011 z dne 25. julija 2011

  L 194

14

26.7.2011

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1234/2012 z dne 19. decembra 2012

  L 350

38

20.12.2012
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 468/2010

z dne 28. maja 2010

o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolovEVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 ( 1 ) in zlasti členov 27 in 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V poglavju V Uredbe (ES) št. 1005/2008 so določeni postopki za opredelitev ribiških plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (v nadaljnjem besedilu: ribiška plovila IUU) ter postopki za oblikovanje seznama EU takih plovil. V členu 37 navedene uredbe so določeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za ribiška plovila z navedenega seznama.

(2)

V skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008 mora seznam EU vključevati ribiška plovila, za katera je Komisija ugotovila, da opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov.

(3)

Seznam EU mora v skladu s členom 30 navedene uredbe vključevati tudi ribiška plovila s seznamov plovil IUU, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribolova.

(4)

Dokler Komisija neposredno ne ugotovi, da druga ribiška plovila opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, so na seznamu EU samo ribiška plovila s seznamov plovil IUU, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribolova.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Za namene te uredbe je „seznam EU plovil IUU“ seznam ribiških plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov v smislu člena 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Člen 2

Seznam EU plovil IUU je v Prilogi.

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Seznam EU plovil IUU

DEL A

Seznam plovil v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008

▼M2

DEL BSeznam plovil v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1005/2008

Identifikacijska številka ladje IMO (1)/referenca regionalne organizacije za upravljanje ribištva

Ime plovila (prejšnje ime) (2)

Država zastave ali območje zastave [glede na regionalno organizacijo za upravljanje ribištva] (2)

Seznam regionalne organizacije za upravljanje ribištva (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (prejšnja država zastave: St. Kitts in Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

neznana (prejšnji državi zastave: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

neznana (zadnja znana država zastave: Indonezija)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

neznana (zadnja znana država zastave: Indonezija)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

neznana

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

neznana

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

neznana

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (prejšnji državi zastave: Ekvatorialna Gvineja, Združeno kraljestvo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

neznana

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republika Gvineja (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

neznana (prejšnji državi zastave: Rusija, Gruzija [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

neznana

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (prejšnja država zastave: Sejšeli)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzija

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

neznana (zadnji znani državi zastave: Libija, Otok Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

neznana

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigerija [CCAMLR] /Niger [SEAFO] (prejšnja država zastave: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

neznana (zadnji znani državi zastave: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

neznana

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR] / HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

neznana (prejšnja država zastave: Malezija)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Severna Koreja (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/neznana [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tajvan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

neznana

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (prejšnja država zastave: Španija)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

neznana (prejšnji državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

neznana (prejšnji državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

neznana (zadnji znani državi zastave: Togo, Gana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

neznana

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

neznana

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republika Gvineja (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivija

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Neznana

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

neznana (zadnja znana država zastave: Togo [NAFO,]/Portugalska [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kitajska (prejšnji državi zastave: Gruzija, Rusija)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

neznana

ICCAT

7826233

OCEAN LION

neznana (zadnja znana država zastave: Ekvatorialna Gvineja)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

neznana (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO],

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/neznana [SEAFO] (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Togo [CCAMLR]/Ekvatorialna Gvineja, Urugvaj [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Ekvatorialna Gvineja)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (prejšnja država zastave: Republika Gvineja [Conakry])

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigerija (zadnji znani državi zastave: Togo, Ekvatorialna Gvineja)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

neznana (zadnji znani državi zastave: Libija, Združeno kraljestvo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

neznana (zadnja znana država zastave: Saint Vincent in Grenadine)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

neznana

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

neznana (zadnji znani državi zastave: Togo, Sejšeli)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

neznana (zadnji znani državi zastave: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kitajska (prejšnji državi zastave: Gruzija, Rusija)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzanija [CCAMLR]/neznana [SEAFO] (prejšnji državi zastave: Mongolija, Namibija)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Severna Koreja (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tajvan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

neznana (zadnja znana država zastave: Gruzija)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (prejšnja država zastave: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Mednarodna pomorska organizacija.

(2)   Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.( 1 ) UL L 286, 29.10.2008, str. 1.