2010R0468 — LT — 27.12.2012 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 468/2010

2010 m. gegužės 28 d.

kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

(OL L 131, 29.5.2010, p.22)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 724/2011 2011 m. liepos 25 d.

  L 194

14

26.7.2011

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1234/2012 2012 m. gruodžio 19 d.

  L 350

38

20.12.2012
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 468/2010

2010 m. gegužės 28 d.

kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašasEUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantį reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 ( 1 ), visų pirma į jo 27 ir 30 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 V skyriuje nustatyta neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų (NNN žvejybą vykdančių laivų) identifikavimo tvarka ir tokių laivų ES sąrašo sudarymo tvarka. To reglamento 37 straipsnyje nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis prieš į tokį sąrašą įtrauktus laivus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 27 straipsniu, į ES sąrašą turi būti įtraukti Komisijos nustatyti NNN žvejybą vykdantys laivai.

(3)

Remiantis to reglamento 30 straipsniu, į ES sąrašą turėtų būti įtraukti ir laivai, kurie įtraukti į regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų patvirtintus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus.

(4)

Kol Komisija tiesiogiai nustatys kitus laivus, vykdančius neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, ES sąraše bus tik laivai, įtraukti į regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų patvirtintus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas reiškia neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 27 straipsnyje.

2 straipsnis

NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas pateikiamas priede.

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

A   DALIS

Laivai, įtraukti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 27 straipsniu

▼M2

B   DALISLaivai, įtraukti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 30 straipsniu

TJO (1) laivo identifikavimo numeris / RŽVO nuoroda

Laivo pavadinimas (ankstesnis pavadinimas) (2)

Vėliavos valstybė arba vėliavos teritorija [pagal RŽVO] (2)

Įtrauktas į RŽVO (2)

20060010 (TATAK)

ACROS NO. 2

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

TATAK

20060009 (TATAK)

ACROS NO. 3

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

TATAK

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (ankstesnė vėliavos valstybė – Sent Kitsas ir Nevis)

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzanija (ankstesnės vėliavų valstybės – Togas, Hondūras)

AJGIAK, ŽŠPAO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [AJGIAK]/ICEBERG II, NOEMI [ŽŠPAO])

Nežinoma (ankstesnės vėliavų valstybės – Togas, Belizas)

AJGIAK, ŽŠPAO

12290 (ATTK)/20110011 (TATAK)

BHASKARA No10

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Indonezija)

ATTK, TATAK

12291 (ATTK)/20110012 (TATAK)

BHASKARA No9

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Indonezija)

ATTK, TATAK

20060001 (TATAK)

BIGEYE

Nežinoma

TATAK

20040005 (TATAK)

BRAVO

Nežinoma

TATAK

9407 (ATTK)/20110013 (TATAK)

CAMELOT

Nežinoma

ATTK, TATAK

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (ankstesnės vėliavų valstybės – Pusiaujo Gvinėja, JK)

AJGIAK, ŽŠPAO

125 (ATTK)/20110014 (TATAK)

CHIA HAO No 66

Nežinoma

ATTK, TATAK

20080001(TATAK)

DANIAA (CARLOS)

Gvinėjos Respublika (Konakris)

TATAK

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nežinoma (ankstesnės vėliavų valstybės – Rusija, Gruzija [ŽŠVAO])

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

6163 (ATTK)

DRAGON III

Nežinoma

ATTK

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (ankstesnė vėliavos valstybė – Seišeliai)

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzija

ŽVVRVK

200800005 (TATAK)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Libija, Meno sala)

TATAK

6591 (ATTK)

GOIDAU RUEY No 1

Nežinoma

ATTK

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigerija [AJGIAK]/Nigeris [ŽŠPAO] (ankstesnė vėliavos valstybė –) Belizas)

AJGIAK, ŽŠPAO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Siera Leonė, Panama [ŽŠVAO])

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

2009003 (TATAK)

GUNUAR MELYAN 21

Nežinoma

IOTC, TATAK

7322926

HEAVY SEA [AJGIAK]/HEAVY SEAS [ŽŠPAO]

(DUERO/KETA)

Panama

AJGIAK, ŽŠPAO

201000004 (TATAK)

HOOM XIANG 11

Nežinoma (ankstesnė vėliavos valstybė – Malaizija)

IVTK, TATAK

7322897

HUANG HE 22 [AJGIAK]/SIMA QIAN BARU 22 [ŽŠPAO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [AJGIAK]/CORVUS, GALAXY [ŽŠPAO])

Tanzanija (ankstesnės vėliavų valstybės – Šiaurės Korėja, Panama)

AJGIAK, ŽŠPAO

7332218

IANNIS 1

Panama [ŽŠVAO, ŽŠPAO]/Nežinoma [ŽŠRAK]

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taivanas

ŽVVRVK

9505 (ATTK)

JYI LIH 88

Nežinoma

ATTK

7905443

KOOSHA 4

Iranas (ankstesnė vėliavos valstybė – Ispanija)

AJGIAK

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [AJGIAK]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [ŽŠPAO])

Nežinoma (ankstesnės vėliavų valstybės – Mongolija, Togas)

AJGIAK, ŽŠPAO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Nežinoma (ankstesnės vėliavų valstybės – Mongolija, Togas)

AJGIAK, ŽŠPAO

20060007 (TATAK)

LILA NO. 10

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

TATAK

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Togas, Gana)

AJGIAK, ŽŠPAO

20040007 (TATAK)

MADURA 2

Nežinoma

TATAK

20040008 (TATAK)

MADURA 3

Nežinoma

TATAK

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [ŽŠPAO])

Gvinėjos Respublika (Konakris)

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

20110001 (TATAK)

MAR CANTABRICO

Bolivija

TATAK

20060002 (TATAK)

MARIA

Nežinoma

TATAK

9435 (ATTK)/20110002 (TATAK)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

ATTK, TATAK

20060005 (TATAK)

MELILLA NO. 101

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

TATAK

20060004 (TATAK)

MELILLA NO. 103

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

TATAK

7385174

MURTOSA

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Togas [ŽŠVAO,]/Portugalija [ŽŠPAO])

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

14613 (ATTK) 20110003 (TATAK)

NEPTUNE

Gruzija

ATTK, TATAK, ŽVVRVK,

20060003 (TATAK)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Panama)

TATAK

20060008 (TATAK)

No. 2 CHOYU

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

TATAK

20060011 (TATAK)

No. 3 CHOYU

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

TATAK

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kinija (ankstesnės vėliavos valstybės – Gruzija, Rusija)

ŽŠPAO

20040006 (TATAK)

OCEAN DIAMOND

Nežinoma

TATAK

7826233

OCEAN LION

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Pusiaujo Gvinėja)

IVTK, TATAK

11369 (ATTK)/

ORCA

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

ATTK

20060012 (TATAK)

ORIENTE NO. 7

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Hondūras)

TATAK

5062479

PERLON [AJGIAK)/CHERNE [ŽŠPAO] (CHERNE, BIGARO, [AJGIAK]/BIGARO, LUGALPESCA [ŽŠPAO])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Mongolija, Togas)

AJGIAK, ŽŠPAO

8713392

PION [AJGIAK]/THE BIRD [ŽŠPAO]

(THE BIRD, CHU LIN [AJGIAK]/(ULYSES, GALE [ŽŠPAO])

Hondūras [AJGIAK]/Nežinoma [ŽŠPAO] (paskutinės žinomos vėliavų valstybės: Mongolija, Togas [AJGIAK]/Pusiaujo Gvinėja, Urugvajus [ŽŠPAO])

AJGIAK, ŽŠPAO

6607666

RAY [AJGIAK]/KILY [ŽŠPAO] (KILY, CONSTANT [AJGIAK]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [ŽŠPAO])

Belizas (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Mongolija, Pusiaujo Gvinėja)

AJGIAK, ŽŠPAO

6706084

RED (KABOU)

Panama (ankstesnė vėliavos valstybė – Gvinėjos Respublika (Konakris)

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

95 (ATTK)/

REYMAR 6

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

ATTK

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigerija (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Togas, Pusiaujo Gvinėja)

AJGIAK, ŽŠPAO

200800004 (TATAK)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Libija, JK)

TATAK

20050001 (TATAK)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Sent Vinsentas ir Grenadinai)

TATAK

9405 (ATTK)

TA FU 1

Nežinoma

ATTK

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [AJGIAK]/REX, AROSA CUARTO [ŽŠPAO])

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Togas, Seišeliai)

AJGIAK, ŽŠPAO

13568 (ATTK)

TCHING YE No. 6

Nežinoma (paskutinės žinomos vėliavų valstybės – Panama, Belizas)

ATTK

129 (ATTK)

WEN TENG No. 688

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Belizas)

ATTK

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kinija (ankstesnės vėliavos valstybės – Gruzija, Rusija)

ŽŠPAO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [AJGIAK]/YANGZI HUA 44 [ŽŠPAO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [AJGIAK]/TROSKY, JIAN HUAN [ŽŠPAO])

Tanzanija [AJGIAK]/Nežinoma [ŽŠPAO] (ankstesnės vėliavos valstybės –) Mongolija, Namibija)

AJGIAK, ŽŠPAO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [AJGIAK]/DRACO-1, CARRAN [ŽŠPAO])

Tanzanija (ankstesnės vėliavos valstybės – Šiaurės Korėja (KLDR), Panama)

AJGIAK, ŽŠPAO

 

YU FONG 168

Taivanas

ŽVVRVK

2009002 (TATAK)

YU MAAN WON

Nežinoma (paskutinė žinoma vėliavos valstybė – Gruzija)

IVTK, TATAK

7321374

YUCATAN BASIN [ŽŠRAK, ŽŠPAO]/YUCUTAN BASIN [ŽŠVAO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (ankstesnė vėliavos valstybė – Marokas)

ŽŠRAK, ŽŠVAO, ŽŠPAO

(1)   Tarptautinė jūrų organizacija.

(2)   Papildomos informacijos ieškoti RŽVO interneto svetainėse.( 1 ) OL L 286, 2008 10 29, p. 1.