2010R0468 — ET — 27.12.2012 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 468/2010,

28. mai 2010,

millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

(EÜT L 131, 29.5.2010, p.22)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 724/2011, 25. juuli 2011,

  L 194

14

26.7.2011

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1234/2012, 19. detsember 2012,

  L 350

38

20.12.2012
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 468/2010,

28. mai 2010,

millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiriEUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999, ( 1 ) eriti selle artikleid 27 ja 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 V peatükis on sätestatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade kindlaksmääramise kord, samuti selliste laevade ELi nimekirja koostamise kord. Nimetatud määruse artiklis 37 on sätestatud sellisesse nimekirja kantud kalalaevade suhtes võetavad meetmed.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 27 kohaselt peaks ELi nimekiri hõlmama selliseid kalalaevu, mille ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelemise on kindlaks teinud komisjon.

(3)

Kõnealuse määruse artikli 30 kohaselt peaks ELi nimekiri hõlmama ka selliseid kalalaevu, mille on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kandnud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.

(4)

Seni, kuni komisjon ei ole otse kindlaks teinud muid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevaid kalalaevu, hõlmab ELi nimekiri üksnes neid laevu, mille on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kandnud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri” määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklis 27 osutatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate kalalaevade nimekirja.

Artikkel 2

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri on esitatud käesoleva määruse lisas.

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

A   OSA

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 27 kohaselt nimekirja kantud laevad

▼M2

B   OSAMääruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 kohaselt nimekirja kantud laevad

Laeva IMO (1) identifitseerimisnumber / viide piirkondlikule kalandusorganisatsioonile

Laeva nimi (endine nimi (2))

Lipuriik või lipupiirkond (vastavalt piirkondlikule kalandusorganisatsioonile) (2)

Piirkondlik kalandusorganisatsioon, mille nimekirjas laev on (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (eelmine lipuriik: Saint Kitts ja Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tansaania (eelmised lipuriigid: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Teadmata

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Teadmata

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Teadmata

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (eelmised lipuriigid: Ekvatoriaal-Guinea, Ühendkuningriik)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Teadmata

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Venemaa, Gruusia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Teadmata

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (eelmine lipuriik: Seišellid)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruusia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Mani saar)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Teadmata

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (eelmine lipuriik: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Teadmata

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Teadmata (eelmine lipuriik: Malaisia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO] / teadmata [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Teadmata

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iraan (eelmine lipuriik: Hispaania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Teadmata

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Teadmata

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Boliivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Teadmata

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Togo [NAFO] / Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruusia

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Teadmata

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Ekvatoriaal-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo [CCAMLR] / Ekvatoriaal-Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (eelmine lipuriik: Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeeria (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Ühendkuningriik)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Saint Vincent ja Grenadiinid)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Teadmata

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Seišellid)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tansaania [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Namiibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Gruusia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (eelmine lipuriik: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organisation).

(2)   Lisateabe saamiseks vaadake piirkondlike kalandusorganisatsioonide veebisaite.( 1 ) ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.