2010R0468 — CS — 27.12.2012 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 468/2010

ze dne 28. května 2010,

kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

(Úř. věst. L 131, 29.5.2010, p.22)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 724/2011 ze dne 25. července 2011,

  L 194

14

26.7.2011

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1234/2012 ze dne 19. prosince 2012,

  L 350

38

20.12.2012
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 468/2010

ze dne 28. května 2010,

kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolovEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 ( 1 ), a zejména na články 27 a 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (plavidla NNN), jakož i postupy pro vytvoření seznamu EU s těmito plavidly. Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.

(2)

V souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1005/2008 by měl seznam EU obsahovat plavidla NNN určená Komisí.

(3)

Podle článku 30 uvedeného nařízení by měl seznam EU také obsahovat rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(4)

Dokud Komise neurčí přímo další plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, bude seznam EU obsahovat pouze plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se „seznamem EU s plavidly provádějícími rybolov NNN“ rozumí seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je uveden v článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 2

Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN je uveden v příloze.

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN

ČÁST A

Plavidla zařazená na seznam podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008

▼M2

ČÁST BPlavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008

Identifikační číslo lodi podle IMO (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu

Název plavidla (předchozí název) (2)

Stát vlajky nebo území vlajky (podle regionální organizace pro řízení rybolovu) (2)

Zařazení na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (předchozí vlajka: Svatý Kryštof a Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzanie (předchozí vlajky: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

není známo (předchozí vlajky: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

není známo (poslední známá vlajka: Indonésie)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

není známo (poslední známá vlajka: Indonésie)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

není známo

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

není známo

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

není známo

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (předchozí vlajky: Rovníková Guinea, Spojené království)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

není známo

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinejská republika (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

není známo (předchozí vlajky: Rusko, Gruzie [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

není známo

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (předchozí vlajka: Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzie

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

není známo (poslední známé vlajky: Libye, Ostrov Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

není známo

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigérie [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (předchozí vlajka: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

není známo (poslední známé vlajky: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

není známo

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

není známo (předchozí vlajka: Malajsie)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzanie (předchozí vlajky: Severní Korea (KLDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/není známo [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tchaj-wan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

není známo

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Írán (předchozí vlajka: Španělsko)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

není známo (předchozí vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

není známo (předchozí vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

není známo (poslední známé vlajky: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

není známo

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

není známo

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívie

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

není známo

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbie

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

není známo (poslední známá vlajka: Togo [NAFO,]/Portugalsko [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzie

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

není známo

ICCAT

7826233

OCEAN LION

není známo (poslední známá vlajka: Rovníková Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

není známo (poslední známé vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/není známo [SEAFO] (poslední známé vlajky: Mongolsko, Togo [CCAMLR]/Rovníková Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (poslední známé vlajky: Mongolsko, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (předchozí vlajka: Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigérie (poslední známé vlajky: Togo, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

není známo (poslední známé vlajky: Libye, Spojené království)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

není známo (poslední známá vlajka: Svatý Vincenc a Grenadiny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

není známo

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

není známo (poslední známé vlajky: Togo, Seychely)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

není známo (poslední známé vlajky: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzanie [CCAMLR]/není známo [SEAFO] (předchozí vlajky: Mongolsko, Namibie)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzanie (předchozí vlajky: Severní Korea (KLDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tchaj-wan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

není známo (poslední známá vlajka: Gruzie)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (předchozí vlajka: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   Mezinárodní námořní organizace.

(2)   Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.( 1 ) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.