24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 42/47


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din 16 ianuarie 2007 — Frankin și alții/Comisie

(Cauza F-3/06) (1)

(Funcționari - Obligația de asistență ce incumbă administrației - Refuz - Transferul drepturilor de pensie dobândite în Belgia)

(2007/C 42/83)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) și alții (reprezentanți: G. Bouneou și F. Frabetti, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Lozano Palacios și D. Martin, agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererilor de asistență introduse de reclamanți în cadrul transferului drepturilor de pensie dobândite în Belgia și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese

Dispozitivul hotărârii

1)

Respinge acțiunea.

2)

Fiecare dintre părți va suporta propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 74 din 25.3.2006, p. 33.