24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 42/47


2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Frankin ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-3/06) (1)

(Viešoji tarnyba - Administracijos pagalbos pareiga - Atsisakymas - Belgijoje įgytų teisių į pensiją pervedimas)

(2007/C 42/83)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Jacques Frankin (Sorée, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatų G. Bouneou ir F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir D. Martin

Bylos dalykas

Komisijos sprendimo atmesti ieškovų pateiktus prašymus suteikti pagalbą pervedant Belgijoje įgytas teises į pensiją panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 74, 2006 3 25, p. 33.