24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 42/47


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete – Frankin és társai kontra Bizottság

(F-3/06. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők - Az adminisztrációt terhelő segítségnyújtási kötelezettség - Megtagadás - A Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele”)

(2007/C 42/83)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és társai (képviselők: G. Bouneou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Lozano Palacios és D. Martin meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a felperesek által Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultságaik átvitelére vonatkozóan benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmet megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 74., 2006.3.25., 33. o.