22.9.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/14


Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Eurosemillas/Raad en Commissie

(Zaak T-271/07)

(2007/C 223/22)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Eurosemillas, SA (Córdoba, Spanje) (vertegenwoordiger: L. Ortiz Blanco, advocaat)

Verwerende partijen: Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

het onderhavige beroep tot schadevergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 288 EG toe te wijzen en vast te stellen dat verzoekster recht heeft op een financiële schadevergoeding van in totaal twee miljoen zeshonderdeenenzestigduizend vierhonderdzevenentwintig EUR (2 661 427 EUR), tot betaling waarvan de Raad en de Commissie hoofdelijk en gezamenlijk zijn gehouden, en,

verwerende partijen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten komen overeen met die in zaak T-217/07, Las Palmeras/Raad en Commissie.