22.9.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/14


2007. július 19-én benyújtott kereset – Eurosemillas kontra Tanács és Bizottság

(T-271/07. sz. ügy)

(2007/C 223/22)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Eurosemillas, SA (Córdoba, Spanyolország) (képviselő: L. Ortiz Blanco ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a jelen, kártérítési keresetnek – összhangban az EK 288. cikkel – és állapítsa meg, hogy a felperes jogosult a Tanács és a Bizottság által egyetemlegesen fizetendő, összesen kétmillió hatszázhatvanegyezer négyszázhuszonhét euró (2 661 427 EUR) összegű anyagi kártérítésre;

kötelezze az alperes intézményeket a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-217/07. sz. ügyben hivatkozottakkal.