ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.306.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 306

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 22. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 306/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2013/C 306/02

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

3

2013/C 306/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

4

2013/C 306/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7015 – Bain Capital/Altor/EWOS) (1)

10

2013/C 306/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben) (1)

10


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 306/06

Euro maiņas kurss

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2013/C 306/07

Pārstrukturēšanas pasākumi – Lēmums par pasākumu, kas paredz pārstrukturēt “LA VIE GRIEĶIJAS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU”(Publikācija saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)

12

2013/C 306/08

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

LV