1975L0106 — LV — 11.04.2009 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1974. gada 19. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma

(75/106/EEK)

(OV L 042, 15.2.1975, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/45/EK (2007. gada 5. septembris),

L 247

17

21.9.2007