2.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/47


A Törvényszék 2016. március 9-i végzése – SGP Rechtsanwälte kontra OHIM – StoryDOCKS (tolino)

(T-490/15. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A megtámadott határozat visszavonása - A jogvita tárgytalanná válása - Okafogyottság”))

(2016/C 156/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbH (München, Németország) (képviselő: K. Köklü ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: StoryDOCKS GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: R. Graef és C. Rauda ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Verlag Friedrich Oetinger GmbH, későbbi nevén StoryDOCKS GmbH és a PF&P Rechtsanwälte, későbbi nevén SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. június 11-én hozott határozata (R 2042/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) viseli a saját költségeit, valamint az SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbH és a StoryDOCKS GmbH költségeit.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.