2008D0788 — SL — 01.01.2010 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. oktobra 2008

o določitvi neto zneskov, ki izhajajo iz uporabe prostovoljne modulacije na Portugalskem za koledarska leta 2009–2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5533)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/788/ES)

(UL L 271, 11.10.2008, p.44)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum