26.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/1


Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Luganossa 30. lokakuuta 2007 allekirjoitetun yleissopimuksen voimaantulopäivää koskevat tiedot

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (1) Luganossa 30. lokakuuta 2007 allekirjoitettu yleissopimus tuli voimaan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä 1. tammikuuta 2011 ja Euroopan unionin ja Islannin välillä 1. toukokuuta 2011 yleissopimuksen 69 artiklan 5 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 147, 10.6.2009, s. 5. Yleissopimuksesta laadittu selitysmuistio julkaistiin virallisessa lehdessä EUVL C 319, 23.12.2009, s. 1.