23.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 344/69


3. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-81/13)

2013/C 344/127

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2012. aasta edutamise käigus edutatud ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millest teavitati 26. oktoobri 2012. aasta administratiivteadaandes nr 27-2012, mitte kanda hagejat 2012. aasta edutamise käigus edutatud ametnike nimekirja;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.