19.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/19


Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Industrias Francisco Ivars/BHIM — Motive (Reduceertoestellen)

(Zaak T-246/10) (1)

(Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Ingeschreven gemeenschapsmodel bestaande in reduceertoestel - Ouder gemeenschapsmodel - Nietigheidsgrond - Geen eigen karakter - Geen andere algemene indruk - Artikel 6 en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002)

2011/C 340/37

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spanje) (vertegenwoordigers: E. Caballero Oliver en A. Sanz-Bermell y Martínez, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Motive Srl (Montirone, Italië) (vertegenwoordigers: I. Valdelomar Serrano en J. Mora Granell, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 16 maart 2010 (zaak R 1337/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Motive Srl en Industrias Francisco Ivars, SL

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Industrias Francisco Ivars, SL wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 195 van 17.7.2010.