19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/19


A Törvényszék 2011. október 6-i ítélete — Industrias Francisco Ivars kontra OHIM — Motive (mechanikus sebességcsökkentő)

(T-246/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Egy mechnikus sebességcsökkentőt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatevezési minta - Korábbi közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési ok - Egyéni jelleg hiánya - Az eltérő összbenyomás hiánya - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 340/37

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spanyolország) (képviselők: E. Caballero Oliver és A. Sanz-Bermell y Martínez ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Motive Srl (Montirone, Olaszország) (képviselők: I. Valdelomar Serrano és J. Mora Granell ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a Motive Srl és az Industrias Francisco Ivars, SL közötti megsemmisítési eljárás tárgyában 2010. március 16-án hozott határozata (R 1337/2008-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Industrias Francisco Ivars, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 195., 2010.7.17.