19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 340/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2011 — Industrias Francisco Ivars v. OHIM — Motive (Mechanický omezovač rychlosti)

(Věc T-246/10) (1)

((Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující mechanický omezovač rychlosti - Starší (průmyslový) vzor Společenství - Důvod neplatnosti - Nedostatek individuální povahy - Absence odlišného celkového dojmu - Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002)

2011/C 340/37

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Španělsko) (zástupci: E. Caballero Oliver a A. Sanz-Bermell y Martínez, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Motive Srl (Montirone, Itálie) (zástupci: I. Valdelomar Serrano a J. Mora Granell, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 16. března 2010 (věc R 1337/2008-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Motive Srl a Industrias Francisco Ivars, SL.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Industrias Francisco Ivars, SL se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 195, 17.7.2010.