28.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 25/70


Tožba, vložena 11. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-118/11)

2012/C 25/137

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, ker Komisija ni sprejela odločbe v zvezi s poklicnim izvorom bolezni tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti zavrnilne odločbe, ki jo je izdala oziroma za izdajo katere je pristojna Komisija, ne glede na to, kako je bila zavrnitev izvedena in ne glede na to, ali je bila delna ali v celoti, v zvezi s tožbo z dne 30. junija 2011, ki jo je Komisiji in OPI Komisije osebno poslal njen pravni zastopnik pro tempore;

ugotovitev, da je Komisija nezakonito opustila sprejetje odločbe v skladu s členom 78 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije v zvezi s poklicnim izvorom obolenja, zaradi katerega je bila tožeča stranka upokojena na podlagi odločbe z dne 30. maja 2005, ali vsaj spremembo zadevne odločbe, ki naj bi jo sprejela – kar ni gotovo – ob sprejetju odločbe z dne 30. maja 2005;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 4 250 EUR, znesek, ki bo ob neizplačilu tožeči stranki povečan za obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od naslednjega dne po izdaji sodbe do izplačila zneska;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 50,00 EUR dnevno od naslednjega dne po izdaji sodbe do 180. dne po 1. juliju 2011 za vsak dan zadevne opustitve, pri čemer je treba ta znesek 50,00 EUR plačati ob poteku istega dne, če pa ta znesek ne bo plačan, se poveča za zamudne obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od naslednjega dne, ko bi moral biti znesek plačan do dneva plačila;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 60,00 EUR dnevno za vsak dodatni dan zadevne opustitve, od 181. dne po 1. juliju 2011 do 270. dne po tem datumu, pri čemer se ta znesek 60,00 EUR plača po poteku istega dne, če pa ne bo plačan, se poveča za zamudne obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od naslednjega dne, ko bi moral biti znesek plačan, do dneva plačila;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 75,00 EUR dnevno za vsak dodatni dan zadevne opustitve, od 271. dne po 1. juliju 2011 do 360. dne po tem datumu, pri čemer se ta znesek 75,00 EUR plača po poteku istega dne, če pa ne bo plačan, se poveča za zamudne obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od naslednjega dne, ko bi moral biti znesek plačan, do dneva plačila;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 100,00 EUR dnevno za vsak dodatni dan zadevne opustitve, od 361. dne po 1. juliju 2011 dokler Komisija ne bo ukrepala, pri čemer se ta znesek 100,00 EUR plača po poteku istega dne, če pa ne bo plačan, se poveča za zamudne obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo od naslednjega dne, ko bi moral biti znesek plačan, do dneva plačila;

naložitev stroškov Komisiji.