24.5.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 154/1


ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2010

2011/C 154/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2010

1.

Εισαγωγή

2.

Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2010

3.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010 ανά κεφάλαιο

Παραρτήματα

Παράρτημα I:

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2010 σε σχέση με εκείνα του 2009

Παράρτημα II:

Κατάσταση εσόδων του 2010 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί

Παράρτημα III:

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2010 σε σχέση με εκείνες του 2009

Παράρτημα IV:

Λεπτομερής παρουσίαση των πιστώσεων του 2010 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Παράρτημα V:

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2010

Παράρτημα VI:

Μεταφορές πιστώσεων προϋπολογισμού κατά το 2010 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2010

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των κανόνων εφαρμογής του, συνοδεύει τους λογαριασμούς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2010, περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων. Επιπλέον, περιέχει συγκεντρωτική παρουσίαση των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2010.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εκθέσεως γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2010, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των γραμμών του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010.

Όσον αφορά το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2010 στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu) που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2010

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχονταν σε 39 957 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 αντιστοιχούν στο ποσό των 44 043 087 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 10,23 % τις προβλέψεις (1).

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2010

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2010

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Διάφορα έσοδα

10 000,00

10 850,00

0,02

Σύνολο

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Παρατηρείται ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και κοινωνικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εσόδων (97,54 %)· τα έσοδα των τίτλων 5 και 9 (κυρίως έσοδα από έξοδα εκμισθώσεως μέρους των κτιρίων T/T bis από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και από το κέντρο μεταφράσεως, από πώληση δημοσιευμάτων, επιστροφές ασφαλίστρων, επιστροφές τηλεπικοινωνιακών τελών και από χρηματοπιστωτικά προϊόντα) αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 2,46 % του συνόλου.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 4 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2010 (75,93 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2009 στο 2010

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Έξοδα

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχονταν σε 329 300 000 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχεται σε 323 784 221,31 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό χρησιμοποιήσεως των οριστικών πιστώσεων ύψους 98,32 % το οποίο παραμένει πολύ υψηλό, και όπως και το 2009, είναι ανώτερο του 98 %.

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό (δαπάνες του τίτλου 1).

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι πιστώσεων του οικονομικού έτους

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2010

% επί του συνόλου

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Λοιπές δαπάνες (2)

0

0

Σύνολο

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Τα παραρτήματα III και IV παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2010 (σύγκριση με το 2009 και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010, οι οποίες ανήλθαν συνολικώς σε 18 228 846,03 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (84,9 %).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2009 στο 2010

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Λοιπές δαπάνες

0

0

0

Σύνολο

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Το παράρτημα IV παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 στο 2010.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν επομένως σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρήση εσόδων ειδικού προορισμού

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2009 στο 2010

Έσοδα ειδικού προορισμού 2010

Πληρωμές 2010

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2010 στο 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Όπως δείχνει ο πίνακας 5, οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού για το οικονομικό έτος 2010 αυξήθηκαν σε 1 022 289,69 ευρώ, ποσό εκ του οποίου ποσοστό περίπου 90 % αντιστοιχεί στα εξής:

επιστροφές δαπανών σχετικά με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (594 526 ευρώ),

έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (177 030 ευρώ),

επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (119 106 ευρώ).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2010, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σε δεκαεπτά μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 8 345 278 ευρώ, ήτοι σε ποσό μικρότερο του ποσού των αντίστοιχων μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2009 (9 345 304 ευρώ).

Σε επτά από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφοι 2, 3 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν ποσό που ανέρχεται σε 5 621 700 ευρώ και αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος (67 %) του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικείο οικονομικό έτος. Όσον αφορά τον τίτλο 1, η αποδέσμευση των προσωρινών πιστώσεων (περίπου 3 εκατ. ευρώ) συνέβαλε ιδίως στην καταβολή των εξαιρετικών αναδρομικών αποδοχών (ύψους 1,85 %) από του Ιουλίου του 2009 σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2010 μετά την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου (3). Εξάλλου, οι πιστώσεις για τις παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα της μετάφρασης αυξήθηκαν, κατά 1 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας λόγω της αυξήσεως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του οργάνου. Όσον αφορά τον τίτλο 2, ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ ενίσχυσε την πληρωμή των προκαταβολών για τις εργασίες ανακαίνισης και επεκτάσεως των κτιρίων του Δικαστηρίου με σκοπό την ελάφρυνση της μελλοντικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συμβάσεως μίσθωσης-αγοράς που έχει συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου.

Εξάλλου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με δέκα μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ποσού 2 723 578 ευρώ.

Στο παράρτημα VI παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες αυτές οι μεταφορές πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   ΤΙΤΛΟΣ 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 6, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχεται σε 248 514 000 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 75 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 243 614 674,62 ευρώ, ήτοι με ποσοστό εκτέλεσης 98,03 % το οποίο παραμένει πολύ υψηλό (98,71 % το 2009).

Πίνακας 6

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2010

% χρησιμοποιήσεως

10.

Μέλη του οργάνου

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Σύνολο

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Κεφάλαιο 10 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 32 267 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 30 180 903,86 ευρώ, ήτοι με ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 93,53 % (97,12 % το 2009).

Σημειώνεται ότι ορισμένες μεταβολές στην εκτέλεση των πιστώσεων για τις αποδοχές των μελών συνδέονται με τις αναπόφευκτες διαφορές μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο και των παραδοχών που γίνονται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (+ 1,85 % την 1η Ιανουαρίου 2010 έναντι πρόβλεψης + 2,1 %, και + 0,01 % την 1η Ιουλίου 2010 έναντι πρόβλεψης + 2,5 %). Η εξοικονόμηση των εν λόγω πιστώσεων, καθώς και η αποδέσμευση των προσωρινών πιστώσεων (386 000 ευρώ) επέτρεψαν εξάλλου την αντιμετώπιση της εξαιρετικής καταβολής αναδρομικών αποδοχών (1,85 %) όπως επισημάνθηκε στο σημείο 2.2.4.

Εξάλλου, εξοικονόμηση δαπανών, ελαφρώς ανώτερη του ενός εκατομμυρίου ευρώ, διαπιστώνεται στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου δαπάνες σχετικά με την ανανέωση των μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων (προσωρινές αποζημιώσεις, δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων). Τέτοιες διαφορές συνιστούν απόρροια της συνήθους διαδικασίας καταρτίσεως του προϋπολογισμού που επιβάλλει οι προβλέψεις περί ανανεώσεως των μελών να γίνονται πολύ ενωρίτερα (σχεδόν ενάμισι έτος πριν την ημερομηνία ανανεώσεως) και κατόπιν προσεκτικής εκτιμήσεως, ενώ, στην πράξη, η ανανέωση των μελών αποτελεί, εν συνεχεία, συνάρτηση τόσο των αποφάσεων των κρατών μελών όσο και των ατομικών αποφάσεων των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων.

Καμία μεταφορά δεν έγινε το 2010 από τις πιστώσεις του κεφαλαίου 10 προς άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού.

3.1.2.   Κεφάλαιο 12 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 194 718 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 192 360 236,34 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 98,79 % (98,96 % το 2009).

Όπως και το 2009, αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα είναι καρπός της ιδιαίτερα αποτελεσματικής πολιτικής προσλήψεωνε που ακολούθησαν όλες οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου. Το ποσοστό των θέσεων που είχαν καλυφθεί στα τέλη του έτους 2010 ανερχόταν σε περίπου 98 %, ποσοστό αξιοσημείωτο αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης κινητικότητα του προσωπικού σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού του οργάνου (1 927 θέσεις εργασίας). Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι, εντός μίας σοβαρής οικονομικής κρίσης, το Δικαστήριο δεν ζήτησε καμία νέα θέση εργασίας για το 2010, ενισχύοντας την πολιτική του ανακατανομής για την εσωτερική αντιμετώπιση ορισμένων κατά προτεραιότητα αναγκών.

Όπως και για τις πιστώσεις του κεφαλαίου 10, επισημαίνεται ότι ορισμένες μεταβολές στην εκτέλεση των πιστώσεων για τις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του κεφαλαίου 12 συνδέονται με τις αναπόφευκτες διαφορές μεταξύ των ποσοστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο και των παραδοχών που γίνονται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (+ 1,85 % την 1η Ιανουαρίου 2010 έναντι πρόβλεψης + 2,1 %, και + 0,01 % την 1η Ιουλίου 2010 έναντι πρόβλεψης + 2,5 %).

Η εξοικονόμηση των εν λόγω πιστώσεων, καθώς και η αποδέσμευση προσωρινών πιστώσεων (2,38 εκατ. ευρώ), κατέστησαν δυνατή την εξαιρετική καταβολή αναδρομικών αποδοχών (1,85 %) όπως επισημάνθηκε στο σημείο 2.2.4. Επέτρεψαν, επίσης, την πραγματοποίηση μεταφοράς ενός εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των πιστώσεων της θέσης 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» στο πλαίσιο του κεφαλαίου 14.

3.1.3.   Κεφάλαιο 14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 16 550 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 16 242 289,99 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 98,14 % (99,5 % το 2009).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 14 επικεντρώνονται, σχεδόν στο σύνολό τους, σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού. Σχεδόν ένα τρίτο των πιστώσεων αυτών αφορούν τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», όπου το ποσοστό εκτέλεσης παρέμεινε υψηλό (λίγο υψηλότερο από 96 %). Τα λοιπά δύο τρίτα αφορούν τη θέση 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», όπου το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σχεδόν στο 100 %.

Για την τελευταία αυτή θέση, που αφορά και την παροχή υπηρεσιών τόσο μετάφρασης όσο και διερμηνείας από εξωτερικούς συνεργάτες, διαπιστώνεται ότι, παρά τα διάφορα οργανωτικά μέτρα που λήφθηκαν κατά τα τελευταία έτη από το Δικαστήριο προκειμένου να περιορισθούν οι ανάγκες για μετάφραση, ο φόρτος εργασίας για μετάφραση αυξήθηκε περισσότερο από 12 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Επίσης, και λόγω της βούλησης του Δικαστηρίου να μην ζητήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το 2010, ήταν απαραίτητη η μεγαλύτερη χρησιμοποίηση τρίτων και η ενίσχυση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά 1 εκατ. ευρώ προερχόμενο από το κεφάλαιο 12.

3.1.4.   Κεφάλαιο 16 — Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 4 979 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 4 831 244,43 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 97,03 % (96,97 % το 2009).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν το 79 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση», το ποσοστό εκτέλεσης της οποίας παρέμεινε υψηλό (σχεδόν 97 % όπως το 2009), και για τη θέση 1654«Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το ποσοστό εκτέλεσης ανέρχεται σε 100 %.

3.2.   ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχεται σε 80 746 000 ευρώ και αντιπροσωπεύει λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 80 149 024,44 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 99,26 % (όμοιο με εκείνο του 2009).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2010

% εκτελέσεως

20.

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Σύνολο

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Κεφάλαιο 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 59 350 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 59 082 644,75 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,55 % (έναντι 99,96 % το 2009).

Έπειτα από μία μεγάλη αύξηση των πιστώσεων αυτών του κεφαλαίου 20 μεταξύ του 2008 και του 2009 (+ 33 %) λόγω της περατώσεως και ενάρξεως λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος του Νέου Μεγάρου (4), το επίπεδο των πιστώσεων αυτών σταθεροποιήθηκε σε σχέση με το 2009 (– 0,6 %).

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200«Ακίνητα» και 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 77 % (45 723 000 ευρώ) και 23 % (13 627 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Όσον αφορά το άρθρο 200«Ακίνητα», οι δαπάνες της θέσης 2000«Μισθώματα» ανήλθαν σε 10 841 538 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αντιστοιχούν στη μίσθωση τεσσάρων κτιρίων (Allegro, Geos, κτίριο T και κτίριο T bis) η οποία παραμένει αναγκαία λαμβανομένης υπόψη της μη διαθεσιμότητας των Annexes A, B και C των παλαιών κτιρίων που τελούν υπό σημαντική ανακαίνιση προκειμένου να είναι σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές που επιβλήθηκαν κατόπιν της περατώσεως των κτιρίων αυτών (κατά την περίοδο 1986-1993).

Όσον αφορά τις δαπάνες της θέσης 2001«Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε περίπου 33 εκατ. ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αντιστοιχούν κυρίως σε δόσεις οφειλόμενες βάσει των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την κατασκευή και αγορά διαφόρων κτιρίων του Δικαστηρίου. Εξάλλου, με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από τα κεφάλαια 20, 21, 23 και 27 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν για προκαταβολές συμπληρωματικές εκείνων που προβλέπονταν το 2007. Η ενέργεια αυτή συνάδει απολύτως προς τις κατευθύνσεις που έχουν δώσει τα δύο όργανα που απαρτίζουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όσον αφορά τα σχέδια των κοινοτικών οργάνων για κατασκευαστικά έργα, με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού για την υλοποίηση αυτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 13 454 818 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 98,74 %) και αντιστοιχούν, σχεδόν στο σύνολό τους, σε δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/ασφάλειας, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων του Δικαστηρίου. Μετά το έτος 2009 κατά το οποίο η χρήση των κτιρίων του νέου Μεγάρου ήταν κατά βάση υπό δοκιμαστική λειτουργία, διαπιστώνεται ότι τα ληφθέντα μέτρα (ρύθμιση/παραμετροποίηση των τεχνικών εγκαταστάσεων, απλούστευση των συστημάτων καθαρισμού/συντήρησης και φύλαξης/ασφάλειας) κατέστησαν δυνατή την εξοικονόμηση πιστώσεων που συνέβαλαν στην προκαταβολή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

3.2.2   Κεφάλαιο 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 15 592 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 15 491 884,75 ευρώ, ήτοι πολύ υψηλό ποσοστό ανερχόμενο σε 99,36 % (έναντι 98,54 % το 2009).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 21, μειωμένες κατά 1,7 % σε σχέση με το 2009, αφορούν κατά σχεδόν 90 % δαπάνες για συστήματα πληροφορικής και για έπιπλα.

Όσον αφορά το άρθρο 210«Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», και αντίθετα με το 2009, το Δικαστήριο αντιμετώπισε τις ανάγκες του για αγορά υλικού, συντήρηση των εγκαταστάσεων και ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών χωρίς αύξηση των πιστώσεων. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του εξοπλισμού πληροφορικής και των ειδικών εφαρμογών η συντήρηση των οποίων είναι κρίσιμη για την ορθή άσκηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται αποκλειστικώς, αφενός, στα οφέλη από τη διοργανική συνεργασία που κατά το δυνατόν εντείνεται και, αφετέρου, σε περισσότερο προσεκτικές επιλογές όσον αφορά τις νέες αναπτύξεις.

Όσον αφορά το άρθρο 212«Έπιπλα», έναντι των εγκεκριμένων πιστώσεων αναλήφθηκαν υποχρεώσεις κατά 100 %. Οι πιστώσεις αυτές προορίσθηκαν, όπως είχε προβλεφθεί, σε πρόσθετες αγορές επίπλων όπως επίσης και στην ανανέωση μέρους των επίπλων (που έχουν αποκτηθεί προ δεκαπενταετίας).

3.2.3.   Κεφάλαιο 23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 2 143 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 101 661,65 ευρώ, ήτοι ποσοστό 98,07 % (έναντι 88,18 το 2009).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 21, οι οποίες παρουσίασαν συνολικώς μείωση κατά 1,7 % σε σχέση με το 2009, προορίζονται πλέον του 78 % για τα ακόλουθα δύο είδη δαπανών:

τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 985 261 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,93 % έναντι 80,75 % το 2009)·

και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 692 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 % έναντι 95,22 % το 2009).

Σημαντική εξοικονόμηση παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη, ιδίως όσον αφορά το χαρτί, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποιήσεως της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων εντός του οργάνου. Η μείωση είναι, επομένως, λιγότερο προφανής το 2010, αλλά παρά ταύτα ήταν δυνατή η αποδέσμευση 25 000 ευρώ και η μεταφορά τους στη θέση 2001«Μίσθωση-αγορά».

Αντιθέτως, ο προϋπολογισμός για τη γραμματοσήμανση χρειάσθηκε να αυξηθεί κατά 71 000 ευρώ λόγω της μεγαλύτερης από την προβλεφθείσα αύξηση τόσο των ταχυδρομικών τελών όσο και του όγκου του προς γραμματοσήμανση ταχυδρομείου (κυρίως των συστημένων επιστολών που συνδέονται άμεσα με την αύξηση του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται το Δικαστήριο).

Τέλος, το άρθρο 2 3 8 έχει σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό ώστε να προωθηθεί πολιτική κινητικότητας του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον τόσο αναφορικά με την προσέλευση στην εργασία όσο και με τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός έπρεπε να αυξηθεί κατά 45 000 ευρώ, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφθηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου, λόγω του μεγαλύτερου από τον προβλεφθέντα αριθμού χρηστών του δικτύου αστικών λεωφορείων.

3.2.4.   Κεφάλαιο 25 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 798 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 629 948,85 ευρώ, ήτοι ποσοστό 78,94 % (έναντι 93,28 % το 2009).

Οι πιστώσεις αυτές, ως επί το πλείστον, χρησιμοποιήθηκαν για δαπάνες εκδηλώσεων του Δικαστηρίου, καθώς και για δαπάνες επισκέψεων στο όργανο.

Κατά το έτος 2010, η δραστηριότητα εκδηλώσεων σημαδεύτηκε από σειρά σημαντικών γεγονότων:

Πλήθος πανηγυρικών συνεδριάσεων, μεταξύ των οποίων οι σχετικές με την επίσημη ανάληψη καθηκόντων του προέδρου και των μελών της Επιτροπής που ανέλαβαν καθήκοντα στα τέλη του 2009, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανέλαβαν καθήκοντα κατά το έτος 2010 και των μελών του Γενικού Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της ανανεώσεως της θητείας τους τον Οκτώβριο του 2010,

Συνέδριο επ’ ευκαιρία της πέμπτης επετείου από την ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Ως προς τις επισκέψεις στο Δικαστήριο, η οργάνωσή τους ανταποκρίνεται στην προσπάθεια διασφάλισης καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με το δικαιοδοτικό όργανο και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και των φοιτητών νομικής. Με την οργάνωση συναντήσεων με εθνικούς δικαστές (συνεδριάσεις και σεμινάρια), το Δικαστήριο συνεχίζει να επιδιώκει, αφενός, την εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του οργάνου, το μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής και την πρακτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, την παροχή στους δικαστές ενός «forum» το οποίο τους επιτρέπει να συναντώνται.

Δεδομένου ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για αυτές τις μορφές δραστηριότητας είναι εκ φύσεως λιγότερο προβλέψιμες, το χαμηλότερο επίπεδο δραστηριοτήτων που διαπιστώθηκε το 2010 δικαιολογεί το πολύ μικρό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων σε σχέση με το 2009.

3.2.5.   Κεφάλαιο 27 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 2 863 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 842 884,44 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,3 % (έναντι 99,22 % το 2009).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών απολύτως αναγκαίες για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτηση», οι οποίες ανήλθαν σε 1 162 884 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %). Υπενθυμίζεται ότι καίτοι οι δαπάνες αυτές συνιστούν πραγματική επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του οργάνου, το ποσό των πιστώσεων πάγωσε σκοπίμως στο επίπεδο του 2009,

τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 1 680 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %). Οι δαπάνες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. Η μείωση των πιστώσεων σε σχέση με το 2009 είναι σημαντικής (περίπου 28 %) και οφείλεται κυρίως στους σαφώς ευνοϊκότερους όρους των νέων συμβάσεων για τη δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας που συνήψε το Γραφείο δημοσιεύσεων. Επίσης, το πλεόνασμα των πιστώσεων επέτρεψε την ενίσχυση ορισμένων γραμμών των κεφαλαίων 20 (θέση 2 0 0 1) και 23 (άρθρα 236 και 238).

3.3.   ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 37 —   Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 37 για τη θέση 3710«Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2010, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 40 000 ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 20 522,25 ευρώ, οπότε το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 51,3 % (έναντι 78,58 % το 2009).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το όργανο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας, οι οποίες αφορούν τις αμοιβές των δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

3.4.   ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 0 —   Προσωρινές πιστώσεις

Το αρχικό κονδύλιο του προϋπολογισμού ύψους 485 700 ευρώ αντιστοιχεί στο 5 % του ετήσιου ποσού των πιστώσεων για τις παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα της μετάφρασης οι οποίες εγγράφονται ως αποθεματικό κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε οριζόντια τροπολογία για περισσότερα ευρωπαϊκά όργανα εν αναμονή της καταρτίσεως ειδικής εκθέσεως για τη διοργανική συνεργασία στον τομέα της μετάφρασης. Το απόθεμα αυτό αποδεσμεύθηκε στις αρχές του Ιουλίου του 2010 με μεταφορά του προαναφερθέντος ποσού στη θέση 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα».


(1)  Η απόκλιση αυτή περιορίζεται σε 2,16 % αν ληφθούν υπόψη τα δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν σχετικά έσοδα, τα οποία σύμφωνα με την ακολουθούμενη στον τομέα του προϋπολογισμού πρακτική, εμφανίζονται με τη μνεία «p.m.» κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού, αλλά συνυπολογίζονται δεόντως στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού διά της μειώσεως των αντίστοιχων θέσεων του προϋπολογισμού.

(2)  Το Κοινοβούλιο είχε αρχικώς θέσει σε αποθεματικό, για την πλειονότητα των οργάνων, 5 % των πιστώσεων για τις παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα εν αναμονή της καταρτίσεως της ειδικής εκθέσεως για τη διοργανική συνεργασία στον τομέα αυτό. Το αποθεματικό αυτό (485 700 ευρώ για το Δικαστήριο) αποδεσμεύθηκε στις αρχές του Ιουλίου του 2010.

(3)  Υπόθεση 40/2010: προσφυγή ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 1296/2009 του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2009.

(4)  Το οποίο περιλαμβάνει το ανακαινισμένο παλαιό Μέγαρο, τον Δακτύλιο πέριξ του Μεγάρου, δύο πύργους και στοά συνδέουσα τα παλαιά με τα νέα κτίρια του Δικαστηρίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2010 σε σχέση με εκείνα του 2009

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2010

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009

Διαφορά

Διαφορά σε %

400

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Συνεισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Τίτλος 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

880,00

 

880,00

0,00

58

Διάφορες αποζημιώσεις

880,00

0,00

880,00

0,00

Τίτλος 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Διάφορα έσοδα

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Διάφορα έσοδα

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Τίτλος 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Γενικό σύνολο

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάσταση εσόδων του 2010 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί

Θέση του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2010

Εισπραχθέντα έσοδα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4000

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

σύνολο κεφαλαίου 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Τίτλος 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

σύνολο κεφαλαίου 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου - Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

σύνολο κεφαλαίου 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

880,00

880,00

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Τίτλος 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Διάφορα έσοδα

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Τίτλος 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Συνολο

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Θέση του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταφορές από 2009 σε 2010

Διακυμάνσεις κατά το 2010

Συνολικές μεταφορές από 2009 σε 2010

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4110

Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Τίτλος 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

σύνολο κεφαλαίου 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

σύνολο κεφαλαίου 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Τίτλος 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Σύνολο

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2010 σε σχέση με εκείνες του 2009

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2009

Διαφορά

Διαφορά σε %

10

Μέλη του οργάνου

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Τίτλος 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Τίτλος 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Τίτλος 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Γενικό σύνολο

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Λεπτομερής παρουσίαση των πιστώσεων του 2010

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο

έτος

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Αποδοχές και αποζημιώσεις

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Συντάξεις

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Αποστολές

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Επιμόρφωση

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Προσωρινή πίστωση

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Κεφάλαιο 10

Μέλη του οργάνου

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Αμειβόμενες υπερωρίες

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Προσωρινή πίστωση

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Κεφάλαιο 12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Λοιπό προσωπικό

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Προσωρινή πίστωση

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Κεφάλαιο 14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Αποστολές

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Κοινωνική υπηρεσία

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Ιατρική υπηρεσία

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Εστιατόρια και κυλικεία

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Κεφάλαιο 16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Τίτλος 1

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος)

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο

έτος

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Μισθώματα

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Μίσθωση-αγορά

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Αγορά ακινήτων

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Κατασκευή κτιρίων

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Κατανάλωση ενέργειας

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Έξοδα ασφάλισης

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Κεφάλαιο 20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Τηλεπικοινωνίες

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Έπιπλα

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Μεταφορικά μέσα

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Κεφάλαιο 21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Γραμματοσήμανση

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Κεφάλαιο 23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Νομική πληροφορική

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Κεφάλαιο 25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Επίσημη Εφημερίδα

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Κεφάλαιο 27

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Τίτλος 2

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Δικαστικά έξοδα

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Κεφάλαιο 37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Τίτλος 3

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Τίτλος 10

Λοιπές δαπάνες

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

 

Μεταφορά πιστώσεων από το 2009 στο 2010

Έσοδα ειδικού προορισμού 2010

Πληρωμές

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2010 στο 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Μέλη του οργάνου

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12 -

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14 -

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16 -

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Τίτλος 1 -

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20 -

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21 -

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23 -

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25 -

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27 -

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Τίτλος 2 -

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37 -

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Τίτλος 3 -

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Σύνολο

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μεταφορές πιστώσεων προϋπολογισμού κατά το 2010 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

(σε ευρώ)

Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 4):

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

1220

Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Προσωρινές πιστώσεις

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

232

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Επίσημη Εφημερίδα

236

Γραμματοσήμανση

 

 

 

45 000

 

 

2740

Επίσημη Εφημερίδα

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

2001

Μίσθωση-αγορά

 

 

 

 

80 000

 

2024

Κατανάλωση ενέργειας

2001

Μίσθωση-αγορά

 

 

 

 

450 000

 

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2001

Μίσθωση-αγορά

 

 

 

51 000

 

 

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2001

Μίσθωση-αγορά

 

 

 

25 000

 

 

230

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2001

Μίσθωση-αγορά

 

 

 

231 000

 

 

2740

Επίσημη Εφημερίδα

2001

Μίσθωση-αγορά

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Προσωρινή πίστωση

1000

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μέλη)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Προσωρινή πίστωση

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Λοιπό προσωπικό

Μερικό σύνολο

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4):

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2028

Έξοδα ασφάλισης

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2028

Έξοδα ασφάλισης

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Μίσθωση-αγορά

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Μίσθωση-αγορά

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Κοινωνική υπηρεσία

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Τηλεπικοινωνίες

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Λοιπό προσωπικό

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Μισθώματα

2001

Μίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Σύνολο

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578