6.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/1


Informacja na temat wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii, podpisaną w dniu 23 listopada 2001 r. (1) i odnowioną w 2007 r. (2), weszła w życie w dniu 15 marca 2016 r. zgodnie z jej art. 11 lit. b). Odnowienie umowy na kolejny 5-letni okres jest skuteczne od dnia 17 maja 2015 r.


(1)  Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 29.

(2)  Dz.U. L 171 z 1.7.2009, s. 17.