6.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/1


Informatie over de inwerkingtreding van de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

De verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India, die op 23 november 2001 is ondertekend (1) en in 2007 is verlengd (2), is overeenkomstig artikel 11, punt b), daarvan in werking getreden op 15 maart 2016. De verlenging van de overeenkomst met een nieuwe termijn van vijf jaar is ingegaan op 17 mei 2015.


(1)  PB L 213 van 9.8.2002, blz. 29.

(2)  PB L 171 van 1.7.2009, blz. 17.