Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 30. jūlija lēmumu lietā R 1051/2008‑1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Vallis K. – Vallis A. & Co. OE un New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) prasību noraidīt;

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.