Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 30.7.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1051/2008-1), joka koskee Vallis K. – Vallis A. & Co. OE:n ja New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Kanne hylätään.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.