Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 30 юли 2009 г. (преписка R 1051/2008‑1), свързано с производство по възражение между Vallis K. — Vallis A. & Co. OE и New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.