16.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/39


Acțiune introdusă la 11 martie 2009 — von Oppeln-Bronikowski și von Oppeln-Bronikowski/OAPI — Pomodoro Clothing (promodoro)

(Cauza T-103/09)

2009/C 113/79

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamanți: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski și Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: V. Knies, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londra, Regatul Unit)

Concluziile reclamanților

Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 7 ianuarie 2009 în cauza R 325/2008-1

Motivele și principalele argumente

Persoana care solicită înregistrarea mărcii comunitare: reclamanții

Marca comunitară vizată: Marca figurativă „promodoro” pentru produse și servicii din clasele 25, 28 și 35 — cererea nr. 3 587 557

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: Înregistrarea în Regatul Unit a mărcii verbale „POMODORO” pentru produse din clasa 25

Decizia diviziei de opoziție: Respingerea în parte a cererii

Decizia camerei de recurs: Respingerea recursului

Motivele invocate: Încălcarea normei 22 din Regulamentul nr. 2868/95 (1) al Comisiei întrucât camera de recurs a luat în considerare în mod eronat proba utilizării prezentată tardiv de către cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs; încălcarea articolului 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului întrucât camera de recurs nu a constatat că probele prezentate de către cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs în termenul acordat nu reprezentau o probă suficientă a utilizării mărcii invocate în cadrul procedurii de opoziție; încălcarea articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului întrucât camera de recurs a constatat în mod eronat că există un risc de confuzie între mărcile în cauză.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189).