Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan väckt mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 10 januari 2011 (ärende R 43/2010‑4) om ett invändningsförfarande mellan Consorzio vino Chianti Classico och Fédération française de rugby (FFR).

Domslut

Avgörande

1) Fédération française de rugby (FFR) tillåts inte delta i förfarandet i mål T‑143/11 i egenskap av intervenient enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler.

2) FFR ska bära sina rättegångskostnader.