Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 10.1.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 43/2010-4), joka koskee Consorzio vino Chianti Classicon ja Fédération française de rugbyn (FFR) välistä väitemenettelyä

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Fédération française de rugbyn (FFR) ei sallita osallistua asiassa T‑143/11 oikeudenkäyntiin väliintulijana unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan nojalla.

2) FFR vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.