Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 10ης Ιανουαρίου 2011 (υπόθεση R 43/2010-4), αφορώσας διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Consorzio vino Chianti Classico και Fédération française de rugby (FFR).

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1) Δεν επιτρέπει στη Fédération française de rugby (FFR) να μετάσχει στη δίκη επί της υποθέσεως T‑143/11 ως παρεμβαίνουσα δυνάμει του άρθρου 134, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

2) Η FFR φέρει τα δικαστικά έξοδά της.