4.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 81/23


Postopek prenehanja zavarovalnice

Odločitev o začetku postopka prenehanja glede Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Objava v skladu s členom 14 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic.)

2009/C 81/08

Zavarovalnica

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Datum, začetek veljavnosti in vrsta odločitve

Sklep št. 1082/2008 o ugotovitvi plačilne nesposobnosti, začetku stečajnega postopka in odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti

Pristojni organi

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Nadzorni organ

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Imenovani upravitelj prenehanja

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Pravo, ki se uporablja

Zakon št. 503/2004 o sanaciji in stečaju zavarovalnic