4.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 81/23


Likvideerimismenetlus

Otsus algatada likvideerimismenetlus ettevõtja Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. suhtes.

(Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

2009/C 81/08

Kindlustusselts

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Otsuse kuupäev, jõustumiskuupäev ja laad

Otsus nr 1082/2008, millega kehtestatakse maksejõuetus, algatatakse pankrotimenetlus ja tühistatakse tegevusluba

Pädevad ametiasutused

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Järelevalveasutus

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Määratud likvideerija

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Kohaldatav õigus

Seadus nr 503/2004 kindlustusseltside rahaliste vahendite taastamise ja pankrotimenetluse kohta